Ochrana dat na Lumories.cz

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Při všech operacích zpracování dat (např. sběr, zpracování a přenos) proto postupujeme v souladu se zákonnými ustanoveními evropského a německého práva na ochranu údajů.

Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, které z vašich údajů jsou na našich webových stránkách požadovány, jak jsou tyto údaje používány a předávány, jak můžete získat informace o informacích, které nám byly poskytnuty, a jaká bezpečnostní opatření přijímáme k ochraně vašich údajů.

 

Zde najdete následující informace:

 1. Osoba odpovědná za zpracování údajů
 2. Účely zpracování údajů a právní základ
 3. Předávání dat partnerským společnostem
 4. Zpracování údajů pro reklamní účely
 5. Online prezentace a optimalizace webových stránek
 6. Zprostředkování prostřednictvím partnerských sítí
 7. Sociální média
 8. Příjemci údajů
 9. Práva subjektů údajů
 10. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

 

1. Osoba odpovědná za zpracování údajů

Osobou odpovědnou ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů za veškeré zpracování údajů prováděné prostřednictvím našich webových stránek je:

Lampenwelt GmbH

Rabanusstraße 14-16
36037 Fulda
Německo
Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Fuldě
Telefon: 228 888 280
E-mail: info@lumories.cz

 

Kontaktní údaje pověřenců pro ochranu osobních údajů

Lampenwelt GmbH

Rabanusstraße 14-16
36037 Fulda
Německo
Společnost s ručením omezeným se sídlem ve Fuldě

E-mail: datenschutz@lampenwelt.de

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů a uplatnění práv subjektu údajů (viz níže) vás žádáme, abyste se obrátili na výše uvedenou adresu.

 

2. Účely zpracování údajů a právní základ

 

Návštěva našich webových stránek

Soubory protokolu

Při každé návštěvě  webové stránky/aplikace jsou informace odesílány příslušným internetovým prohlížečem vašeho koncového zařízení na server našich webových stránek/aplikací a dočasně ukládány do souborů protokolu, tzv. log souborů. Datové záznamy uložené v tomto procesu obsahují následující údaje, které se uchovávají až do automatického vymazání po 30 dnech: Datum a čas přístupu, název navštívené stránky, IP adresa zařízení, které žádost podalo, URL odkazu (původní URL adresa, ze které jste přišli na naše webové stránky), objem přenesených dat, doba načítání, jakož i informace o produktu a verzi příslušného použitého prohlížeče a název poskytovatele přístupu. Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze záruky navázání spojení, pohodlného používání našich webových stránek/aplikací a z hodnocení bezpečnosti a stability systému. Přímý závěr o vaší totožnosti není na základě těchto informací možný a nebude námi učiněn. Údaje se ukládají a po splnění výše uvedených účelů se automaticky vymažou.

 

Sledování, soubory cookie a sociální média

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat volající prohlížeč i po změně stránky. Více informací o této problematice naleznete níže v §§ 5-7.

 

Iniciace, založení a realizace smluvního vztahu

Zpracování údajů před uzavřením smlouvy

Abyste mohli využívat náš  zákaznický servis ještě před uzavřením smlouvy/nákupem, nabízíme vám komplexní odborné poradenství. K tomuto účelu jsou k dispozici různé kontaktní kanály:

Kontaktní formulář / žádost e-mailem:

Svůj požadavek nám můžete kdykoli zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem. V každém případě bude zpracováno vaše jméno a e-mailová adresa. Kromě toho můžete dobrovolně poskytnout další osobní údaje, například telefonní číslo nebo adresu. Tyto údaje budou zpracovávány minimálně za účelem vyřízení vaší žádosti a v případě potřeby i v případě uzavření smlouvy. Právním základem pro toto zpracování jsou předsmluvní opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, jakož i oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR zaručit vám optimální zákaznický servis.

Telefon:

Náš zákaznický servis je k dispozici také pro telefonické konzultace. Zaznamenáme vaše jméno a telefonní číslo. Volitelně můžeme shromažďovat i další osobní údaje, které nám poskytnete během konzultace, jako je vaše e-mailová nebo poštovní adresa. Tyto údaje jsou zpracovávány minimálně za účelem vyřízení vaší žádosti a v případě potřeby i nad rámec této žádosti, pokud dojde k uzavření smlouvy. Právním základem pro toto zpracování jsou předsmluvní opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, jakož i oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR zaručit vám optimální zákaznický servis.

 

Vytvoření a realizace smluvního vztahu

Zpracování osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli k vaší spokojenosti vyřídit kupní smlouvu mezi vámi a společností Lampenwelt GmbH. Máte možnost vytvořit si zákaznický účet, prostřednictvím kterého můžete spravovat svá data. Rádi vám však nabídneme i možnost dokončit objednávku bez registrace prostřednictvím zákaznického účtu. Za účelem vyřízení smlouvy zpracováváme následující osobní údaje: Jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, platební údaje, e-mailová adresa a vaše telefonní číslo, datum narození a případně heslo k vašemu zákaznickému účtu. Vaše údaje používáme a uchováváme minimálně po dobu trvání smlouvy a do uplynutí zákonných nebo smluvních záručních a garančních práv. Kromě toho uchováváme některé vaše údaje v souladu s požadavky obchodního a daňového práva a dobami uchovávání. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, jakož i splnění zákonných požadavků podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. V závislosti na použitém způsobu platby předáváme vaše platební údaje námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb, aby mohli transakce zpracovat.

 

Zpracování dat v rámci doručování zásilek

Oznámení o stavu

Po odeslání objednávky obdržíte e-mailem aktualizace o stavu zpracování a odeslání, pokud jste s tím souhlasili. Tyto aktualizace budete dostávat až do úplného zpracování vaší objednávky. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Za tímto účelem využíváme služeb společnosti parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 Mnichov, která získává osobní údaje (jméno, adresa, číslo objednávky, e-mailová adresa) nezbytné pro vytvoření těchto oznámení a používá je výhradně k výše uvedenému účelu v souladu s našimi pokyny. Za tímto účelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování se společností parcellab. Další informace o ochraně údajů u společnosti parcelLab GmbH najdete na adrese: Privacy Policy | Privacy Policy | parcelLab.

 

Dopravní a logistické služby

Spolupracujeme s dopravními a logistickými společnostmi. Za účelem dodání objednaného zboží jim mohou být předány následující údaje: Jméno a příjmení, poštovní adresa a případně e-mailová adresa a telefonní číslo. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 

3. Předávání dat partnerským společnostem

Voucher a akční nabídky Děkovačka s.r.o.
 
pokud máte zájem o nabídku voucheru od Děkovačka sro, se sídlem Poděbradova 278/101, Ponava, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 122008, IČO: 10682538 a klikněte na banner voucheru , předáme vaše jméno a e-mailovou adresuv zašifrované podobě pro přípravu voucheru. Předtím je IP adresa již přenášena, používávýhradně pro účely zabezpečení dat a obvykle je po sedmi dnech anonymizována. Kromě toho předáváme společnosti  pro účely fakturace pseudonymizované číslo objednávky, hodnotu objednávky s měnou, ID relace, kód kupónu a časové razítko. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f GDPR, abychom vám mohli nabízet nabídky našeho partnera.

Další informace o zpracování vašich údajů Děkovačkou naleznete pod https://www.dekovacka.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

Zenloop

Rádi bychom se dozvěděli více o tom, jak se vám nakupování na našich stránkách líbilo líbilo. Za tímto účelem vás na různých místech našeho internetového obchodu žádáme o zpětnou vazbu k vašemu nákupu. Právním základem pro zasílání průzkumů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím zásady opt-out odstraněním zaškrtávacího políčka v pokladně. Za tímto účelem spolupracujeme s naším partnerem zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlín. Když nám poskytnete zpětnou vazbu, shromažďuje se IP adresa, vaše e-mailová adresa, údaje o zařízení a prohlížeči a statistické údaje o vašem nákupu. Pokud si přejete, aby vás společnost Lampenwelt kontaktovala v návaznosti na vaši zpětnou vazbu, můžete zanechat zprávu v kontaktním poli a potvrdit tento proces.  Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, který udělujete tím, že nám zanecháte zprávu, o které si přejete být kontaktováni.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti zenloop naleznete na adrese. Privacy Policy of NPS Platform zenloop Privacy Policy of NPS Platform zenloop

 

Heuréka ověřeno zákazníky dotazník

Prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky ověřujeme zkušenosti s nákupem v internetovém obchodě, abychom mohli případně proces nákupu upravit.

Za účelem zjištění spokojenosti s průběhem nákupu a celého nákupního procesu budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, včetně informací o nákupu v našem internetovém obchodě, za účelem zaslání dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, a to v podobě obchodního sdělení ve smyslu § 7 zákona č. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

Účelem zpracování údajů zákazníků je v tomto případě náš zájem o zjištění zkušeností a spokojenosti zákazníků s nákupem v internetovém obchodě, abychom mohli provést případné úpravy svých procesů a tím zajistit co největší spokojenost zákazníků s nákupem.

Právní důvod zpracování Vašich údajů tak spočívá v našich shora uvedených oprávněných zájmech (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Proti zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu či prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudeme nadále pro tento účel zpracovávat.

Při zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro výše uvedené účely můžeme předávat informace o nákupu v našem internetovém obchodě a Vaši e-mailovou adresu.

Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Doba zpracování Vaší e-mailové adresy byla nastavena s ohledem na sledovaný účel, a bude anonymizována po druhém odeslání dotazníku a následně vymazána.

 

Trustpilot

 

Společnost Lampenwelt GmbH vás může kontaktovat prostřednictvím e-mailu a pozvat vás ke kontrole jakýchkoli služeb a/nebo produktů, které jste od nás obdrželi. To je za účelem shromažďování vaší zpětné vazby a zlepšování našich služeb a produktů. Ke sběru vaší zpětné vazby využíváme automatizovanou službu Trustpilot A/S ("Trustpilot"), Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Copenhagen K, Denmark. To znamená, že za tímto účelem sdílíme vaše jméno, e-mailovou adresu a referenční číslo (číslo objednávky) společnosti Trustpilot A/S. Právním základem pro zasílání hodnotících emailů je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. DGVO. Pokud byste si chtěli přečíst více o tom, jak Trustpilot zpracovává vaše údaje, naleznete zásady ochrany osobních údajů zde.

 

4. Zpracování údajů pro reklamní účely

Pokud na našich webových stránkách zakoupíte zboží nebo služby a zadáte svou e-mailovou adresu, můžete od společnosti Lampenwelt dostávat také zprávy týkající se transakcí a produktů, a to bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru. Cílem je zasílat vám reklamu přizpůsobenou vašim skutečným nebo domnělým potřebám, ale neobtěžovat vás zbytečnou reklamou . Za tímto účelem používá společnost Emarsys při návštěvě našich webových stránek ve vašem prohlížeči soubory cookie, které zaznamenávají mimo jiné typ vašeho prohlížeče, vaši IP adresu (šifrovanou a zkrácenou) a ID relace a cookie. Tyto údaje nám umožňují sledovat historii vašich nákupů (např. zakoupené položky a/nebo vyhledávané kategorie produktů) pseudonymizovaným způsobem a přiřadit je k vaší e-mailové adrese. Další informace o společnosti Emarsys najdete na adrese https://emarsys.com. Právním základem pro toto zpracování je Čl. 6 I lit.f GDPR.  Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz na konci každého propagačního e-mailu (např. newsletter nebo doporučení produktů e-mailem) nebo např. prostřednictvím info@lumories.cz, a tím vyjádřit nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro výše uvedené účely, aniž by vám vznikly jiné náklady na přenos než ty, které jsou stanoveny v základních sazbách.

 

Newsletter

Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru se zpracovávají údaje ze vstupních údajů (e-mailová adresa jako povinné pole a nepovinné titul, jméno a příjmení a datum narození; u firemních zákazníků také název společnosti). Vaše údaje budou zpracovávány po dobu trvání přihlášení. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. K tomuto účelu používáme postup dvojitého přihlášení (postup DOI), kterým se nakonec zaregistrujete k odběru našeho newsletteru prostřednictvím potvrzovacího odkazu.

Právo na zrušení: Tuto registraci můžete kdykoli zrušit s budoucí účinností kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci newsletteru nebo zasláním žádosti o ukončení odběru newsletter na adresu info@lumories.cz. Odhlášení se provádí bez jakýchkoli nákladů kromě nákladů na přenos dat podle sazeb vašeho internetového poskytovatele. Vaše data nebudou následně použita pro zasílání newsletterů.

 

Poštovní reklama

Případně můžeme údaje shromážděné během vaší objednávky použít k tomu, abychom vám poštou zaslali zprávy týkající se transakce a/nebo produktu, například nabídky nebo propagační akce. Pokud nesouhlasíte se zasíláním reklamy poštou, můžete nás o tom kdykoli informovat prostřednictvím info@lumories.cz nebo jiného našeho kontaktního místa, , aniž by vám vznikly jakékoli náklady na přenos kromě těch, které jsou stanoveny v základních sazbách.

 

5. Online prezentace a optimalizace webových stránek

Soubory cookie - Obecné informace

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Soubory cookie jsou malé množství dat ve formě textových informací, které webový server odesílá do vašeho prohlížeče. Ty jsou uloženy pouze ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie může číst pouze server, který je předtím uložil, a získává informace o tom, co a kdy jste si na webových stránkách prohlíželi. Soubory cookie samy o sobě identifikují pouze IP adresu vašeho počítače a neukládají žádné osobní údaje, například vaše jméno. Údaje uložené v souborech cookie nejsou spojeny s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.). Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek také vyžadují, aby bylo možné identifikovat návštěvníka i po změně stránky. Takto shromážděné údaje uživatelů jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření. Proto již není možné přiřadit data k  uživateli. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele. O povolení souborů cookie můžete rozhodnout sami. Na jedné straně můžete změnou nastavení prohlížeče (obvykle v nabídce prohlížeče pod položkou "Možnosti" nebo "Nastavení") přijmout všechny soubory cookie, nechat se informovat, když je soubor cookie nastaven, nebo všechny soubory cookie odmítnout. Na druhou stranu se můžete svobodně rozhodnout prostřednictvím banneru, který se zobrazí při prvním otevření našich webových stránek a který odkazuje na toto prohlášení o ochraně údajů, zda si přejete nám i nadále povolit ukládání souborů cookie, nebo zda je chcete odmítnout.  Pokud jsou tyto soubory cookie a/nebo informace v nich obsažené osobními údaji, je právním základem pro zpracování údajů pomocí technicky nezbytných souborů cookie čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR  pro nastavení těchto souborů cookie ve vašem koncovém zařízení, jinak , např. pro případné následné zpracování v našich systémech. Náš zájem zjednodušit uživatelům používání webových stránek je třeba považovat za oprávněný ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Právo vznést námitku je vyloučeno v případě technicky nezbytných souborů cookie, protože ty jsou nezbytně nutné k tomu, abychom mohli zobrazit naše webové stránky a jejich obsah a poskytnout vám funkce webových stránek.

Soubory cookie se používají k analýze a marketingovým účelům s cílem zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analytických souborů cookie se dozvídáme, jak jsou webové stránky využívány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku. Zpracování, zejména na vašem koncovém zařízení, které je založeno na souborech cookie nebo jiných identifikátorech (např. otisky prstů prohlížeče, pixely) a není technicky nezbytné pro fungování našich webových stránek, se provádí pouze s vaším souhlasem, který můžete udělit prostřednictvím samostatného banneru cookie při první návštěvě našich webových stránek. Právním základem pro toto zpracování založené na souborech cookie je § 25 odst. 1 věta 1 zákona o ochraně osobních údajů pro nastavení těchto souborů cookie ve vašem koncovém zařízení a čl. 6 odst. 1 písm. a zákona o ochraně osobních údajů pro zpracování, které následně probíhá mimo koncové zařízení (např. na webových serverech), pokud se týká osobních údajů. Před udělením souhlasu nebudou takové soubory cookie, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, nastaveny.

Kameleoon

Tyto webové stránky používají službu personalizace a analýzy webu Kameleoon. Program umožňuje analýzu chování uživatelů na základě (automatizované) segmentace uživatelů. Analýzou dat ze souborů protokolu můžeme zjistit, jak jednotlivé segmenty uživatelů navštěvují webové stránky, které vstupní stránky navštěvují a jak lze dosáhnout zvýšení počtu kliknutí. Systém analyzuje vaše chování a jeho kontext při používání těchto webových stránek a anonymně je přiřazuje k cílovým skupinám. Jak je popsáno výše, k analýzám se používají soubory cookie/lokální úložiště prohlížeče, které jsou spojeny s pseudonymizovaným ID. Vaše IP adresa je zcela anonymizována a neukládá se. Informace vygenerované souborem cookie/lokálním úložištěm o vašem používání těchto webových stránek jsou přenášeny na server společnosti Kameleoon v Německu a tam uloženy v agregované a pseudonymizované podobě. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Kameleoon není slučována s jinými údaji společnosti Kameleoon. Kameleoon slouží k analýze vašeho používání webových stránek a k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách, abychom mohli pravidelně zlepšovat naši nabídku. Právním základem pro ukládání souborů cookie je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR) nabídnout vám optimalizované nakupování. Další analýza shromážděných údajů probíhá po dobu maximálně 365 dní na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR. Ukládání souborů cookie/lokálního úložiště můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

AT Internet (Piano Analytics)

V rámci rozšiřování a zlepšování našich webových stránek a zvyšování atraktivity obsahu, který vám nabízíme, využíváme analytické postupy společnosti AT Internet GmbH, Bordeaux. Za tímto účelem jsou údaje ukládány externím poskytovatelem služeb. Servery poskytovatele služeb se nacházejí v členských státech EU. Při tomto postupu jsou údaje již při shromažďování a vyhodnocování v agregované podobě anonymizovány. Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší údaje na náš server při vstupu na naše internetové stránky. Tyto údaje zahrnují datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, načtený soubor, množství odeslaných dat, kód odpovědi HTTP, typ a verzi prohlížeče, případná rozšíření prohlížeče, šířku a výšku okna prohlížeče, hloubku barev, operační systém a vaši IP adresu (ve zkrácené a anonymizované podobě). Vaše IP adresa se používá pouze ke shromažďování geolokační analýzy. Vaše IP adresa není trvale ukládána ani spojována s jinými údaji o používání. Tyto údaje jsou ukládány odděleně od ostatních údajů, které zadáváte při používání naší služby. Není možné, abychom tyto údaje přiřadili ke konkrétní osobě. Údaje neobsahují žádné informace, které by umožňovaly vyvozovat závěry o jednotlivých osobách. Jsou shromažďovány a používány výhradně pro statistické účely a také pro účely analýzy, například pro zlepšení nabídky. K provádění těchto analýz se mimo jiné používají soubory cookie, které se ukládají na vašem počítači ve formě textových souborů. Umožňují identifikaci počítačového systému při opakované návštěvě webových stránek. Soubory cookie můžete kdykoli odmítnout nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče. To však může mít za následek, že nebudete moci nadále využívat celou řadu funkcí našeho portálu. Většina používaných souborů cookie jsou tzv. relační soubory cookie, které se vymažou, jakmile ukončíte relaci prohlížeče. Kromě toho AT Internet používá dva dlouhodobé (trvalé) soubory cookie, které se ukládají po dobu 30 dnů, resp. maximálně 12 měsíců.

Informace a námitky:

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s dříve popsaným postupem analýzy používání našich webových stránek. Další informace o postupu měření společnosti AT Internet naleznete na webových stránkách společnosti AT Internet GmbH:GDPR compliance and privacy. Námitku proti zpracování údajů společností AT Internet můžete vznést pomocí následujícího odkazu: http://www.xiti.com/de/optout.aspx.

 

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko ("Google"). Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Společnost Google může tyto informace používat pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

 

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Informace z funkce o demografických charakteristikách a zájmech obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech. To nám umožňuje získat lepší přehled o našich uživatelích - aniž bychom mohli tyto údaje přiřadit k jednotlivým osobám. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran.  Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics bez souhlasu v banneru cookie. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs) a instalace doplňku prohlížeče. Alternativně k instalaci zásuvného modulu prohlížeče můžete sběru dat službou Google Analytics zabránit, zejména v internetových prohlížečích mobilních zařízení, kliknutím na následující odkaz: Google analytics deaktivace. Tím se do vašeho zařízení umístí tzv. opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů službou Google Analytics při návštěvě těchto webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že pokud v nastavení prohlížeče odstraníte soubory cookie, může tím dojít také k odstranění souboru cookie pro odhlášení služby Google Analytics a je možné, že jej budete muset znovu aktivovat. Další informace o tom, jak služba Google Analytics funguje, a o příslušných podmínkách použití a ustanoveních o ochraně údajů pro tuto službu naleznete na adrese. Terms of Service | Google Analytics – Google nebo pod Privacy Policy – Privacy & Terms – Google http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Rádi bychom také upozornili, že na našich webových stránkách se používá služba Google Analytics s rozšířením anonymizeIP, a proto jsou IP adresy zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se vyloučil jakýkoli osobní odkaz.

 

Signály Google

V Google Analytics používáme technické rozšíření "Google Signals". Jedná se o sledování napříč zařízeními, které umožňuje sledování napříč zařízeními. To umožňuje přiřadit jednoho návštěvníka webu k různým koncovým zařízením. K tomu však dochází pouze v případě, že se návštěvník při návštěvě webových stránek přihlásil ke službě Google a zároveň aktivoval možnost "personalizované reklamy" v nastavení svého účtu Google. Ani v takovém případě však nemáme přístup k žádným osobním údajům ani uživatelským profilům, které pro nás zůstávají anonymní.

 

Exactag GmbH

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie společnosti Exactag GmbH pro účely optimalizace. Tyto soubory cookie identifikují uživatele a při každém načtení webové stránky prostřednictvím prohlížeče odesílají jedinečné ID souboru cookie, časové razítko a informace o předchozích aktivitách uživatele na webové stránce. Informace uložené v souborech cookie jsou výhradně anonymní a neobsahují žádné osobní údaje. Přesto umožňují přesnou identifikaci a umožňují společnosti Exactag analyzovat návštěvu webových stránek. Všechny informace jsou zpracovávány pouze v Německu. Není vytvářen žádný uživatelský profil. Další informace naleznete na adrese: Zásady ochrany osobních údajů pro exactag.com | Exactag

 

Remarketing reklam Google

Na našich webových stránkách používáme služby Google Ads Remarketing nebo "Similar Audiences", obě služby společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko ("Google"). Pomocí těchto služeb vám můžeme zobrazovat reklamní sdělení v souvislosti s naším internetovým obchodem, např. zajímavé nabídky produktů, na webových stránkách jiných poskytovatelů, kteří rovněž využívají tyto služby společnosti Google ("partneři" v síti Google Display Network). Kromě toho vám můžeme pomocí remarketingu reklam Google připomínat prostřednictvím zpráv na webových stránkách jiných poskytovatelů v síti Google Display Network, abyste dokončili svou objednávku, pokud jste nedávno zrušili objednávku v našem internetovém obchodě. K tomu slouží technologie cookies. Za tímto účelem ukládá společnost Google do vašeho prohlížeče malý soubor s posloupností čísel (tzv. cookie ID), aby si vás jako návštěvníka našich webových stránek zapamatovala a shromažďovala další anonymní údaje o používání našich webových stránek. ID souboru cookie je uloženo u nás a slouží pouze k jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče, nikoli k vaší osobní identifikaci. Prostřednictvím těchto služeb nejsou shromažďovány ani ukládány vaše osobní údaje. Používáme také remarketing Google napříč zařízeními. To znamená, že pokud například začnete nakupovat v našem internetovém obchodě na chytrém telefonu a dokončíte nákup na notebooku, můžeme vás oslovit výše uvedenými personalizovanými reklamními sděleními i na druhém zařízení, které používáte. K tomu však dojde pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas s propojením historie procházení webu a aplikací s vaším účtem Google a s použitím informací z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se vám zobrazují na webu. V tomto případě společnost Google používá údaje těchto přihlášených uživatelů společně s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za účelem podpory této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID těchto uživatelů ověřené společností Google. Tyto údaje od společnosti Google jsou dočasně propojeny s našimi údaji služby Google Analytics a slouží k vytváření publika. Zkontrolujte nastavení soukromí svého účtu Google, abyste zabránili propojení historie procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Abychom vám mohli prostřednictvím zprávy připomenout zrušenou objednávku v našem internetovém obchodě, nejsou společnosti Google předávány žádné osobní údaje, pouze skutečnost, že jste u nás chtěli v internetovém obchodě provést objednávku pod zaznamenaným ID souboru cookie a zrušili jste ji, jakož i celková cena zamýšlené objednávky ("přenos z nákupního košíku"). Další informace o remarketingových službách společnosti Google, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím těchto služeb a odpovídající ustanovení společnosti Google o ochraně údajů naleznete na adrese Advertising – Privacy & Terms – Google . Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat stažením doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu (https://www.google.com/settings/ads/plugin) nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení v šedém rámečku níže v této sekci a podle případných dalších pokynů. S pomocí Preference Funkce opt-out společnosti Google umožňuje kontrolovat, které reklamy se vám zobrazují, a odhlásit se z reklam založených na zájmech.

 

Sledování konverzí v reklamách Google

Dále používáme tzv. sledování konverzí v rámci využívání služby Google Ads. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se do vašeho počítače/koncového zařízení soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služeb Ads, kteří si zvolili sledování konverzí. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete ve svém prohlížeči deaktivovat zájmové reklamy na Googlu i zájmové reklamy Google na webu (v rámci zobrazovací sítě Google) aktivací tlačítka "Vypnout" na adrese https://adssettings.google.com/authenticatednebo jejich deaktivací na adrese www.aboutads.info/choices/. Další informace o možnostech nastavení v tomto ohledu a o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese. Privacy Policy – Privacy & Terms – Google http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1. 

 

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je také společnost Google. Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza. Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR ve spojení s čl. 32 GDPR. Funkce "reCAPTCHA" slouží k ochraně našich systémů a tím i vašich osobních údajů uložených v těchto systémech před útoky automatických strojových vstupů (např. tzv. botů). Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech:  Privacy Policy – Privacy & Terms – Google a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Režim souhlasu Google

Používáme režim souhlasu Google. Služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko ("Google"). Vaše rozhodnutí o souhlasu s použitím souborů cookie se přenáší do režimu souhlasu. Režim souhlasu Google zavádí dvě nová nastavení, která spravují soubory cookie pro analytické účely na našich webových stránkách. Režim souhlasu nám jako provozovateli webových stránek umožňuje upravit chování našich značek a skriptů Google na základě vašeho souhlasu. Za tímto účelem je vaše IP adresa předána společnosti Google bez ohledu na váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

 

Google tags 

Používáme službu Google Tag Manager od společnosti Google. Značky/tags jsou malé prvky kódu na našich webových stránkách, které se spouštějí při určitých interakcích s webovou stránkou a odesílají naměřené údaje do používaných programů třetích stran (např. Google Analytics). Samotný Tag Manager nepoužívá soubory cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Správce značek umožňuje spouštění dalších značek, které zase mohou nastavit shromažďování údajů a souborů cookie (např. používané programy třetích stran). Správce značek nemá k těmto údajům přístup. Právním základem je  čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Reklamy CRM

Používáme službu Google Ads Customer Match (Google Customer Match od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), jakož i Facebook Customer Match a Criteo Customer Match (dále jen "partneři"). Jedná se o funkci, s jejíž pomocí lze efektivněji oslovit potenciální i stávající zákazníky a personalizovaně je oslovit v případě reklamy ve vyhledávání Google, na kartě Nákupy Google, v Gmailu, na YouTube, v sítích Google a také na Facebooku a Criteo. Služba Google Ads Customer Matching se používá zejména k remarketingu, optimalizaci kampaní a zvyšování míry konverze.

Personalizace reklamy je založena na přiřazení k cílové skupině a je prováděna partnery na základě informací z vašich uživatelských účtů u společností Google a Facebook a také na základě aktivit a zájmů, které máte při používání produktů u partnerů. Jako zadavateli reklamy nám použití párování zákazníků umožňuje přesnější zacílení na vás a zajišťuje například, že reklama přehrávaná prostřednictvím partnerů je přesněji přizpůsobena zájmům cílové skupiny, které vyplývají z vašeho používání našeho obchodu. K tomuto účelu není potřeba žádných samostatných souborů cookie, ačkoli personalizovaná reklama se přehrává prostřednictvím samotných partnerů pouze tehdy, pokud jste souhlasili se zpracováním souborů cookie, které je k tomu potřeba, prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie nebo jinde u partnerů. Partneři od nás vyžadují seznam údajů o zákaznících, aby mohli zjistit, zda jste jim již znám jako uživatel. Při tomto procesu se však nevytvářejí ani nerozšiřují žádné profily. Partneři navíc nedostávají vaše skutečné údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo), ale pouze tzv. hashované kódy, které byly vytvořeny pomocí jednosměrného šifrování. Partneři porovnávají tyto zaheslované kódy s vlastní databází uživatelů. Tyto kódy nemohou znovu dešifrovat, pokud odpovídající data ještě nejsou k dispozici v jejich vlastní uživatelské databázi. V důsledku toho partneři neobdrží údaje o zákaznících nahrané během odesílání, ale mohou pouze zjistit, zda jsou jim údaje již k dispozici, či nikoli. Nejsou-li údaje k dispozici, nelze zaheslované kódy vytvořené na základě údajů o zákazníkovi znovu dekódovat. V opačném případě se již známé kódy partnerů a zaheslované kódy shodují a je možné provést přiřazení pro vytvoření cílových skupin. Po vytvoření cílových skupin se nahraná data odstraní. 

 

Právním základem pro použití párování zákazníků nebo shody zákazníků je souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Postup porovnávání zákazníků, zejména provedené jednosměrné šifrování, tak chrání osobní údaje našich zákazníků a zabraňuje partnerům získat údaje o osobách, které tyto údaje již neposkytly v rámci svých uživatelských účtů. Pokud si to nepřejete, můžete zpracování údajů partnery deaktivovat pod následujícími odkazy::

 

Google: https://adssettings.google.com/notarget

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy

Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/

 

Bloomreach

Když navštívíte naše webové stránky a využíváte služeb společnosti Bloomreach B.V. (Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE Amsterdam, Nizozemsko), může společnost Bloomreach shromažďovat určité informace, jako jsou IP adresy, typy prohlížečů, informace o zařízení, navštívené stránky a další údaje o vašem chování při prohlížení.
Účelem zpracování údajů je použít údaje shromážděné společností Bloomreach k vytvoření personalizovaných výsledků vyhledávání a doporučení produktů, které odpovídají vašim zájmům. Kromě toho mohou být tyto údaje použity k analýze a zlepšení výkonu našich webových stránek. Právním základem pro zpracování údajů je souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další informace o postupech společnosti Bloomreach v oblasti ochrany osobních údajů a vašich právech naleznete na adrese https://www.bloomreach.com/en/legal/privacy.

 

S partnery jsme uzavřeli smlouvy o zpracování objednávek v souvislosti s párováním zákazníků. Kromě toho jsme uzavřeli standardní smluvní doložky pro předávání údajů do USA.

 

6. Zprostředkování prostřednictvím partnerských sítí

V našem internetovém obchodě spolupracujeme s partnerskými sítěmi společnosti Dognet Lead Media s. r. o., so sídlom Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 726 601 . Pro výpočet provize za doporučení se zaznamenávají nákupy, na které nás partnerské sítě odkázaly. Za tímto účelem sítě ukládají soubory cookie. Odpovídající provize se vypočítává na základě doporučení, které lze jednoznačně přiřadit vydavateli. Údaje získané z doporučovací transakce mohou být z důvodu prokázání předány také platformě nebo vydavateli, který doporučování inicioval. Další zpracování údajů shromážděných v průběhu zprostředkovatelské transakce je založeno na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b, f GDPR. Nastavení souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením ve svém prohlížeči. 

 

Criteo

Na našich webových stránkách využíváme služby společnosti Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie. Tato služba je služba retargetingu, která spojuje řadu dalších poskytovatelů třetích stran do sítě, aby bylo možné poskytovat co nejširší škálu reklam a dalších reklamních médií souvisejících s uživateli. Za tímto účelem společnost Criteo při návštěvě našich webových stránek nastaví ve vašem prohlížeči anonymní soubor cookie. Údaje shromážděné v tomto procesu zahrnují: ID souborů cookie, zaheslované e-mailové adresy, ID mobilní reklamy a další technická ID, která umožňují společnosti Criteo individuálně sledovat chování lidí na internetu, aniž by je bylo možné přímo identifikovat. My a společnost Criteo SA neseme společnou odpovědnost za používání služby ve smyslu GDPR a dalších ustanovení o ochraně osobních údajů. Mezi námi a společností Criteo byla uzavřena dohoda o společné odpovědnosti (čl. 26 GDPR). To mimo jiné stanoví, že se oba správci musí dohodnout na způsobu vyřizování žádostí subjektů údajů. Vzhledem k tomu, že můžeme kontrolovat a ovlivňovat pouze používání služby na našich webových stránkách, ale nikoli doručování našich reklam na jiné webové stránky sítě Criteo, je odpovědnost rozdělena následovně:

 • Integrace a používání značek Criteo na našich webových stránkách: Odpovědnost na naší straně, včetně možností technické námitky prostřednictvím řešení odkazu (viz níže).
 • Analýza a vyhodnocování postupů pro umístění našich reklam na webových stránkách v síti Criteo: Odpovědnost s Criteo, nastavení možné na https://www.criteo.com/privacy/
 • Technický návrh procesu souhlasu pro zdůvodnění společného zpracování: odpovědnost za to, že společnost Criteo zobrazí vyskakovací okno, když uživatel poprvé přijde do kontaktu s reklamou v síti Criteo, a získá souhlas uživatele se zobrazováním reklamy (možnost odvolání souhlasu viz níže).

Společnost Criteo vás může na základě nastavených technických identifikátorů rozpoznat i na jiných webových stránkách a sledovat a vyhodnocovat vaše chování při surfování i na těchto stránkách.

Odvolání souhlasu:
Chcete-li používání služby Criteo v prohlížeči deaktivovat, klikněte na příslušný odkaz níže v této části.

Další informace o společnosti Criteo, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím této služby a příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Criteo naleznete na adrese. Privacy Policy | Criteo http://www.criteo.com/de/privacy/. Chcete-li používání služby Criteo v prohlížeči deaktivovat, klikněte na tlačítko hier. Právním základem pro využívání služby je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech. 

 

Prudsys

Tyto webové stránky používají prudsys pro osobní doporučení produktů. K tomu prudsys využívá historii vašich nákupů. Jedná se zejména o články a kategorie produktů, které jste si již prohlédli, vyhledali nebo zakoupili. Tyto údaje jsou uloženy v pseudonymní podobě a zpracovává je společnost prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. Tyto údaje používáme k tomu, abychom vám mohli zasílat osobní doporučení produktů, a tím zlepšovat váš zážitek z nakupování. Právním základem pro využívání služby je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech. Proti této analýze vašeho chování při surfování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na následující odkaz: Vložte Vezměte prosím na vědomí, že v tomto prohlížeči vám pak již nebudeme moci nabízet doporučení šitá na míru.

 

7. Sociální média

Facebook

Na našich webových stránkách používáme pixel od společnosti Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Dublin 2, Irsko. Používáním pixelu Facebooku nám umožňujete vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro použití je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. Facebook pixel je integrován přímo společností Facebook, když vyvoláte naše webové stránky, a může uložit soubor cookie do vašeho zařízení. Pokud se následně přihlásíte na Facebook nebo navštívíte naše stránky, když jste přihlášeni, bude návštěva naší online nabídky zaznamenána ve vašem profilu. Pixel Facebooku shromažďuje následující typy údajů, které naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Meta na adrese www.facebook.com/about/privacy najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta.

 

Pinterest

Používáme pixel (značku Pinterest) společnosti Pinterest Europe Ltd. , Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. v Německu, Francii a Spojeném království. Prostřednictvím tohoto pixelu jsou informace o používání (např. informace o prohlížených článcích) shromažďovány na společnou odpovědnost společností Pinterest Europe Limited a Lampenwelt a předávány společnosti Pinterest Europe Limited. Za další zpracování údajů předaných společnosti Pinterest Europe Limited je podle zákona o ochraně osobních údajů odpovědná výhradně společnost Pinterest Europe Limited. Tyto informace předané společnosti Pinterest Europe Limited vám mohou být přiřazeny pomocí dalších informací, které o vás společnost Pinterest Europe Limited uložila, např. na základě vlastnictví účtu na sociální síti "Pinterest". Informace shromážděné prostřednictvím pixelu mohou být použity k zobrazení zájmově orientované reklamy na vašem účtu Pinterest (retargeting). Informace shromážděné prostřednictvím pixelu může společnost Pinterest Europe Limited rovněž agregovat a souhrnné informace může použít pro své vlastní reklamní účely i pro reklamní účely třetích stran. Společnost Pinterest Europe Limited může například z vašeho chování na těchto webových stránkách vyvodit určité zájmy a může tyto informace použít také k propagaci nabídek třetích stran. Společnost Pinterest Europe Limited může také kombinovat informace shromážděné prostřednictvím pixelu s dalšími informacemi, které o vás společnost Pinterest Europe Limited shromáždila prostřednictvím jiných webových stránek a/nebo v souvislosti s používáním sociální sítě "Pinterest", aby o vás mohl být uložen profil společnosti Pinterest Europe Limited. Tento profil lze použít pro reklamní účely. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Pinterest Europe Limited najdete zde: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy . Privacy Policy | Pinterest Policy

Zde můžete také uplatnit svá práva subjektu údajů (např. právo na výmaz), pokud jde o údaje zpracovávané společností Pinterest Europe Limited jako správcem údajů. Soubory cookie potřebné pro tuto službu (tzv. marketingové soubory cookie) používáme pouze s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v našem centru preferencí.

 

Youtube

Tyto webové stránky obsahují alespoň jeden zásuvný modul od společnosti YouTube, která patří společnosti Google Inc. se sídlem v San Bruno/Kalifornii, USA.

Používáme funkci YouTube No-Cookies, tj. máme aktivovanou funkci Enhanced Privacy. Videa nejsou přístupná přes youtube.com, ale přes youtube-nocookie.com.

YouTube to zajišťuje sám, a tím zajišťuje, že YouTube zpočátku neukládá žádné soubory cookie do vašeho zařízení. Při vyvolání příslušných stránek je však přenášena IP adresa a další údaje uvedené v bodě 4, a tak jsou poskytovány zejména informace o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Tyto informace vám však nemohou být přiřazeny, pokud jste při přístupu na stránku trvale přihlášeni ke službě YouTube nebo jiné službě Google.

Jakmile spustíte přehrávání vloženého videa kliknutím na něj, YouTube uloží do vašeho zařízení prostřednictvím rozšířeného režimu ochrany dat pouze soubory cookie, které neobsahují žádné osobní údaje, pokud nejste právě přihlášeni ke službě Google. Těmto souborům cookie lze zabránit vhodným nastavením a rozšířením prohlížeče.

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko - Zásady ochrany osobních údajů:  https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Štít na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

8. Příjemci údajů

V některých případech nám při zpracování údajů pomáhají poskytovatelé služeb a technologičtí partneři, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem. Tyto poskytovatele služeb jsme zavázali smlouvou o zpracování nebo smlouvou o společném správci tak, že mohou zpracovávat údaje pouze pro naše obchodní účely a na základě našich pokynů. Poskytovatelé služeb zahrnují především poskytovatele technických služeb (včetně přidružených společností) pro údržbu, hosting a podporu naší IT infrastruktury, včetně těchto webových stránek, a také poskytovatele služeb pro rozesílání pošty a další marketingové aktivity.

 

9. Práva subjektů údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci následující práva:

 

Informace, oprava, omezení zpracování a výmaz

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o údajích, které o vás ukládáme, o jejich původu a příjemci, jakož i o účelu zpracování údajů prostřednictvím našich webových stránek. Kromě toho máte právo na opravu, výmaz a omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou pro to splněny zákonné požadavky.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám jako správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžeme splnit poskytnutím exportu zákaznických údajů, které o vás zpracováváme, ve formátu csv.

 

Právo na informace

Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen oznámit všem příjemcům, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Vůči správci máte právo být o těchto příjemcích informováni.

 

Právo na námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Správce již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti máte možnost bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

 

Odvolatelnost prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Kromě toho můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. To neplatí, pokud (1) je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem, (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, a toto právo obsahuje vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo (3) je učiněno s vaším výslovným souhlasem. Tato rozhodnutí však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, ledaže se použije čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a byla přijata vhodná opatření na ochranu práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů. V případech uvedených v odstavcích 1 a 3 přijme správce přiměřená opatření na ochranu práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů, včetně přinejmenším práva na zásah osoby na straně správce, na vyjádření jejího stanoviska a na napadení rozhodnutí.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

 

10. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času a bez předchozího upozornění změnit. Proto prosím pravidelně kontrolujte tuto stránku, zda nedošlo ke změnám těchto zásad ochrany osobních údajů.

Stav: Červen 2023
Lampenwelt GmbH 

 

Stáhnout v PDF