Správná likvidace baterií

Baterie mohou kvůli obsahu chemických látek při nesprávném uchovávání a nesprávné likvidaci poškozovat životní prostředí i lidské zdraví. Ochrana životního prostředí a lidského zdraví je možná pouze sběrem a recyklací baterií mimo komunální odpad. Protože mohou obsahovat i recyklovatelné suroviny, do běžného komunálního odpadu se baterie nesmějí vyhazovat.

Jako koncový uživatel máte zákonnou povinnost použité baterie (i nabíjecí) vracet nebo je řádně likvidovat. Staré baterie můžete zdarma vyhazovat na veřejných sběrných místech nebo je odevzdávat v maloobchodních prodejnách (u odesílatele je můžete vrátit do skladu). V maloobchodních prodejnách lze odevzdávat pouze obvyklé množství vybitých baterií, které distributor má nebo měl ve svém sortimentu.
 
Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že se baterie nesmí vyhazovat do komunálního odpadu.

Pod značkou mohou být dále uvedeny tyto symboly:

Pb: Baterie obsahuje olovo
Cd: Baterie obsahuje kadmium
Hg: Baterie obsahuje rtuť