Správná likvidace žárovek

Od roku 2006 platí směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která u některých žárovek vyžaduje bezpečnou likvidaci.

Které žárovky jsou považovány za OEEZ a jak se likvidují?

  • Za OEEZ se považují (kompaktní) fluorescenční zářivky, které se proto nesmí likvidovat v komunálním odpadu. Tyto výrobky obsahují drobné množství rtuti, které sice není nebezpečné pro uživatele, ale je důvodem ke zvláštnímu způsobu likvidace výrobku.
  • Do komunálního odpadu se nevyhazují ani žárovky LED. Tyto odevzdávejte v nejbližším recyklačním středisku.
  • V komunálním odpadu lze likvidovat klasické a halogenové žárovky.

Jak postupovat, když se energeticky úsporná žárovka rozbije?

  • Nepoužívejte vysavač ani smeták! Takto byste mohli po své domácnosti rtuť nevratně rozšířit.
  • Místo toho otevřete okno: z rozbité fluorescenční zářivky unikne do místnosti malé množství výparů rtuti, které při vdechnutí může způsobit újmu. Proto je při úklidu rozbité zářivky nejlepší zároveň větrat. Větrejte nejméně 10 minut.
  • Tvrdým papírem nebo kartonem zameťte větší úlomky a drobné úlomky a prášek odstraňte lepicí páskou. Nakonec místo vytřete vlhkým kusem látky.
  • Zbytky zářivky, látku a lepicí pásku vložte do vzduchotěsného obalu, např. sáčku na zmrazování potravin nebo zavařovací sklenice, a odevzdejte jej v nejbližším sběrném místě, které odebírá úsporné zářivky a žárovky.