Akustická závěsná svítidla pro kanceláře
PŘÍJEMNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ DÍKY LEPŠÍ AKUSTICE V MÍSTNOSTI

Zvuková izolace

Běžný den v kanceláři doprovází zvuky tiskáren, telefonní hovory i klapání klávesnic. V zájmu zachování produktivity a ochrany zdraví zaměstnanců před hlukovou zátěží (výkon zaměstnanců klesá v jejím důsledku až o 10 %) však moderní firmy začínají věnovat pozornost možnostem odhlučnění. Jednou z nejúčinnějších alternativ, která kombinuje potřebné umělé kancelářské osvětlení s pohlcováním zvuku, jsou světla s protihlukovou izolací.

Formy hluku

Hluk na staveništi
Hlukové efekty působící přímo na sluch

Hlukové efekty, které působí přímo na sluchové ústrojí, např. nárazový hluk. Při běžné práci v kanceláři se téměř nevyskytují, ale jde o významnou problematiku v oblasti bezpečnosti práce, například při stavebních činnostech.

Hluk v kanceláři
Hlukové efekty působící na ostatní systémy organismu

Tyto hlukové efekty vyvolávají stresovou reakci na nadměrnou hladinu hluku, která se projevuje například snížením výkonnosti, ale může ovlivnit i zdraví člověka. Právě tyto efekty se při práci v kanceláři vyskytují nejčastěji.

Hluk mnoha lidí
Efekt koktejlové
party

Nedostatečné potlačení hluku způsobuje, že jsou slyšet i osobní hovory. Chybí akustické soukromí a člověk se neustále cítí „odposlouchávaný“.

Infobox – zákonné požadavky

V kanceláři neplatí žádné zákonem stanovené limity hluku. V našem poradenství však zohledňujeme maximální hodnoty, doporučované směrnicí DIN EN ISO 11690-1, i další doporučení státních institucí a profesních sdružení.

  • Hladinu akustického tlaku > 55 dB již člověk vnímá jako nepříjemnou

  • Při > 70 dB výrazně klesá srozumitelnost mluveného projevu

  • V kancelářích by hladina hluku na pozadí neměla překročit 30–45 dB

  • Na průmyslových pracovištích se nelze vyhnout hodnotám hladiny hluku na pozadí 65–70 dB

Volně stojící svítidla s protihlukovou izolací

Největší hlukovou zátěž v kanceláři generují elektronická zařízení a samotní pracovníci. Díky dobrému rozvržení kanceláře a kvalitním svítidlům pro zvukovou izolaci lze zajistit lepší akustiku místností, a tím i vyšší míru spokojenosti zaměstnanců.

Místa použití pro svítidla s protihlukovou izolací

Pro snížení hluku v kanceláři existuje několik možností (další opatření viz níže). Odhlučněné prostředí je příjemnější i ve veřejných prostorách, například v gastronomických zařízeních. Svítidla se zvukovou izolací jsou v tomto případě praktickým i estetickým řešením. Spojují v sobě funkci osvětlení a pohlcování zvuku, protože mají tělo z materiálu absorbujícího zvuk, např. z bavlněné plsti.

Akustické závěsné světlo černé
Samostatné pracoviště
Akustická závěsná svítidla černá
Otevřená kancelář
Zasedací místnost
Zasedací místnost
Osvětlení gastronomie
Gastronomické prostory a kantýny

Další opatření ke snížení hluku

Ikona Stropní
Strop

Výrazného účinku lze kromě svítidel se zvukovou izolací dosáhnout také protihlukovými podhledy.

Ikona stěny
Stěny

Stěny jsou velmi tvrdé, takže odrážejí zvuk. Tento efekt lze snížit s pomocí obrázků, kalendářů nebo plakátů.

Ikona podlahy
Podlaha

Koberce, na rozdíl od parket, absorbují kročejový hluk. Zvuk pohlcují i pokojové rostliny.

Ikona nábytku
Nábytek

Knihovny, kartotéky a samozřejmě jednací pohovka mají pozitivní vliv na akustiku místnosti.

Ikona okna
Okna

Zvuk pohlcující rolety nebo závěsy zabraňují odrážení zvuků od oken zpět do místnosti.

Ikona příčky v místnosti
Rozdělení místnosti

Pokud je to možné, je dobré umístit kopírku a tiskárnu do samostatné, oddělené místnosti. Většina lidí považuje tento zdroj hluku za nepříjemný.

Kontaktní formulář

Zpracování údajů vyplývající z použití našeho kontaktního formuláře podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů.

FAQ

K čemu slouží svítidla pro zvukovou izolaci?

Jak fungují svítidla s protihlukovou izolací?

Kde se používají světla se zvukovou izolací?

Jaké typy svítidel s protihlukovou izolací existují?